Ngày nay, một làn sóng đổi mới mới trong cuộc cách mạng công nghiệp mà đại diện là Internet đang xuất hiện trên khắp thế giới. Cốt lõi của sự thay đổi cũng là việc áp dụng thế hệ công nghệ thông tin mới như Internet. Khi các hình thức mới bắt đầu được đưa vào lĩnh vực sản xuất, một thách thức mới cũng bắt đầu, đó là thách thức chuyển ngành sản xuất từ ​​cơ khí hóa, điện khí hóa và số hóa sang mạng hóa, số hóa và sản xuất thông minh.

Sức lao động lạc hậu của con người đã không thể đáp ứng được nhu cầu của nền sản xuất hiện đại. Một số nước phát triển đã bắt đầu đầu tư vào công nghệ tự động hóa để nâng cao năng suất từ ​​rất sớm. Kết quả là, trong những thập kỷ gần đây, với sự thông tin hóa, số hóa và mạng hóa các sản phẩm khác nhau, bản thân cấu trúc sản xuất của ngành sản xuất đã trở nên phức tạp hơn, tinh tế hơn và tự động hơn. Luồng thông tin bên trong dây chuyền sản xuất và thiết bị sản xuất cũng như dữ liệu phục vụ công tác quản lý tăng mạnh và các hệ thống tự động trước đây không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của ngành sản xuất về năng lực, hiệu quả và quy mô xử lý thông tin. . Việc ứng dụng công nghệ thông tin thế hệ mới đã giải quyết được vấn đề này ở một mức độ nhất định.

Ngày nay, một làn sóng đổi mới mới trong cuộc cách mạng công nghiệp mà đại diện là Internet đang xuất hiện trên khắp thế giới. Cốt lõi của sự thay đổi cũng là việc áp dụng thế hệ công nghệ thông tin mới như Internet. Khi các hình thức mới bắt đầu được đưa vào lĩnh vực sản xuất, một thách thức mới cũng bắt đầu, đó là thách thức chuyển ngành sản xuất từ ​​cơ khí hóa, điện khí hóa và số hóa sang mạng hóa, số hóa và sản xuất thông minh.

Đặc điểm của nền công nghiệp 4.0: Sự phát triển từ công nghiệp hóa sang thông minh hóa

(1) Quy luật: sự tiến hóa từ công nghiệp hóa sang thông minh hóa

Đặc điểm kỹ thuật của công nghiệp hóa truyền thống là sử dụng cơ giới hóa, điện khí hóa và tự động hóa để đạt được sản xuất hàng loạt và bán hàng loạt. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế phức tạp hiện nay và môi trường Trung Quốc, để nâng cao vị thế của ngành sản xuất Trung Quốc trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu và giải quyết vấn đề sản xuất lớn nhưng không mạnh, cần phải chuyển đổi từ phương thức sản xuất truyền thống sang phương thức sản xuất thông minh. .

Đặc điểm kỹ thuật của công nghiệp hóa hiện đại, ngoài các hệ thống vật lý (cơ khí hóa, điện khí hóa, tự động hóa), mà còn thông qua tích hợp các hệ thống thông tin (tin học hóa, thông tin hóa, kết nối mạng), và cuối cùng là hiện thực hóa các hệ thống vật lý mạng (trí tuệ). Trong thời đại “Công nghiệp 4.0”, ngành sản xuất của Trung Quốc đang phát triển theo hướng thông minh, còn dư địa và tiềm năng rất lớn. Hiện nay, Trung Quốc đang trong quá trình công nghiệp hóa, và sự đi lên của nền kinh tế trước hết phải dựa vào lĩnh vực sản xuất. Trong khi vòng cách mạng công nghiệp mới mang lại nhiều thách thức, nó cũng sẽ mang lại nhiều “cơ hội” hiếm có cho vòng phát triển sản xuất mới của Trung Quốc. Bởi kinh nghiệm lịch sử đã chỉ ra rằng mọi cuộc cách mạng công nghiệp đều tạo ra những “cơ hội” cho các nước phát triển muộn hơn trong việc bắt kịp thành công. Anh, Đức, Mỹ và Nhật Bản đều đã thành công nhờ nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp. Liên quan đến việc chuyển đổi và nâng cấp ngành sản xuất của Trung Quốc, vòng xoay mới của cuộc cách mạng công nghiệp cũng sẽ mang lại những “cơ hội” để bắt kịp và phát triển vượt bậc.

Trước đây, ngành sản xuất của Trung Quốc có hàm lượng công nghệ thấp và luôn ở cuối chuỗi giá trị công nghiệp quốc tế. Sự tích hợp sâu rộng giữa công nghiệp và thông tin đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển thông minh và có mạng của ngành sản xuất. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong thời đại “Công nghiệp 4.0”, một vòng cách mạng công nghiệp mới sẽ thúc đẩy nhanh chóng hơn nữa sự hội nhập theo chiều sâu của hai nền công nghiệp. Việc đưa toàn bộ công nghệ thông tin vào ngành sản xuất sẽ phá vỡ quy trình sản xuất, phương thức sản xuất và phương thức quản lý truyền thống. Sự tích hợp sâu rộng của quy trình sản xuất và hệ thống quản lý kinh doanh sẽ tạo ra cấu hình linh hoạt cao của các yếu tố sản xuất và thực hiện sản xuất hàng loạt theo yêu cầu. Như vậy sẽ thúc đẩy hiệu quả ngành sản xuất truyền thống đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi và nâng cấp.

(2) Luật: hợp tác mạng nội bộ và bên ngoài

“Công nghiệp 4.0” xác định cấu trúc cộng tác mạng giữa các nhà sản xuất, nhà cung cấp và thậm chí cả các nhà phát triển. Mục đích chính là thực hiện sự hợp tác giữa thị trường và R&D, R&D và sản xuất, quản lý và truyền thông, từ đó hình thành một mạng lưới sản xuất hoàn chỉnh. , Bao gồm nhiều công ty sản xuất hoặc người tham gia, họ trao đổi hàng hóa và thông tin với nhau và cùng thực hiện các quy trình kinh doanh. Ba khía cạnh của doanh nghiệp, chuỗi giá trị và chu kỳ sống của sản phẩm chạy qua các bên tham gia sản xuất trong mỗi chuỗi giá trị. Ở trên cùng là các chức năng quản lý, và ở dưới cùng là các chức năng sản xuất.

Đồng thời, “sản xuất thông minh” của “nhà máy thông minh” tập trung vào việc nghiên cứu các hệ thống và quy trình sản xuất thông minh, cũng như hiện thực hóa các cơ sở sản xuất phân tán được nối mạng. Cốt lõi là ứng dụng toàn bộ quy trình sản xuất công nghiệp thông qua hệ thống vật lý mạng (CPS), Sử dụng công nghệ Internet of Things, công nghệ phần mềm và công nghệ truyền thông để tăng cường quản lý thông tin và dịch vụ, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát của quá trình sản xuất , để đạt được phạm vi bao phủ thông tin đầy đủ về R & D, sản xuất, quy trình sản xuất và kiểm soát công nghiệp, và kiểm soát toàn diện các thông tin khác nhau, Để đảm bảo rằng tất cả các liên kết sản xuất và chế tạo có thể ở trạng thái tối ưu. Từ đó hướng dẫn ngành sản xuất chuyển đổi sang trí thông minh.

1. Mạng nội bộ hợp tác sản xuất

Đối với một công ty sản xuất, thông tin nội bộ của công ty dựa trên hoạt động sản xuất, bao gồm quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý chất lượng, quản lý thiết bị, quản lý nhân sự và giờ làm việc và các yếu tố khác liên quan đến sản xuất. Quản lý sản xuất truyền thống dựa trên một phân xưởng / nhà máy duy nhất là đơn vị quản lý. Trọng tâm của quản lý là sản xuất, và phạm vi quản lý là trong ngành sản xuất.

Tuy nhiên, với sự tiến bộ của công nghệ thông tin, nhiều doanh nghiệp sản xuất trong các thời kỳ phát triển khác nhau, theo nhu cầu của các thời kỳ quản lý khác nhau, tiếp tục phát triển các hệ thống khác nhau, dần dần sử dụng chúng trong doanh nghiệp như hệ thống quản lý hàng tồn kho, quản lý sản xuất. hệ thống, Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý chu kỳ sống của sản phẩm, Hệ thống quản lý cung ứng, v.v. Các hệ thống khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau và một số hệ thống bao gồm các hệ thống tự phát triển hoặc hệ thống từ các nhà cung cấp khác nhau. Với sự phát triển của doanh nghiệp, cần có sự phối hợp quản lý giữa các yếu tố sản xuất khác nhau để tránh tình trạng đảo thông tin trong quá trình sản xuất. Do đó, nhu cầu về giao diện và khả năng tương thích giữa các hệ thống khác nhau ngày càng cao, tức là giữa các hệ thống khác nhau. Sức mạnh tổng hợp bên trong ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Đặc biệt, khi các yêu cầu về tính linh hoạt trong sản xuất và sản xuất tinh gọn tiếp tục tăng lên, việc dựa vào việc nhập và xuất thông tin theo cách thủ công không còn có thể đáp ứng nhu cầu thông tin hóa sản xuất, đòi hỏi sự hợp tác mạng giữa các hệ thống khác nhau để đạt được thông tin theo thời gian thực. .

2. Mạng bên ngoài hợp tác sản xuất

Trong ngành sản xuất tương lai, mỗi nhà máy sẽ hoạt động độc lập. Mỗi nhà máy có một hệ thống quản lý sản xuất độc lập, hoặc áp dụng một bộ hệ thống quản lý sản xuất để quản lý tất cả các hoạt động của nhà máy. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xí nghiệp, xí nghiệp đã thành lập các cơ sở sản xuất khác nhau và nhiều nhà máy xí nghiệp. Các nhà máy thường xuyên phải điều động nhau để sử dụng hợp lý các nguồn lực như nhân lực, thiết bị, vật tư. Luồng thông tin giữa mỗi nhà máy trong doanh nghiệp càng lớn. Càng về sau, yêu cầu thời gian thực ngày càng cao, đồng thời, khối lượng dữ liệu và tốc độ thực thi của từng nhà máy ngày càng cao. Điều này đòi hỏi sự hợp tác mạng giữa các nhà máy khác nhau để đảm bảo truyền tải và chia sẻ thông tin theo thời gian thực.

Trong thời đại toàn cầu hóa và Internet, sự cộng tác không chỉ là sự cộng tác trong tổ chức mà còn thường bao gồm sự cộng tác giữa các tổ chức thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi công nghiệp. Một mặt, thông qua mạng lưới hợp tác, người tiêu dùng và các công ty sản xuất cùng thực hiện thiết kế và nghiên cứu phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tùy chỉnh của từng cá nhân; mặt khác, thông qua cộng tác mạng, cấu hình nguyên liệu, vốn, thiết bị và các nguồn lực sản xuất khác để tổ chức sản xuất năng động. Rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của các thị trường khác biệt.

Tích hợp theo chiều ngang trong “Công nghiệp 4.0” thể hiện sự tích hợp của các hệ thống sản xuất, là sự tích hợp của toàn bộ chuỗi ngành. Trong quá trình sản xuất nhà máy trước đây, việc sản xuất các sản phẩm hoặc bộ phận chỉ là một quá trình độc lập, không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa chúng và không có sự kiểm soát logic nào khác. Mạng lưới hợp tác sản xuất bên ngoài cho phép một nhà máy chỉ sản xuất một phần của một sản phẩm nhất định theo năng lực sản xuất và tiến độ sản xuất của riêng mình, và toàn bộ chuỗi công nghiệp hậu cần bên ngoài, sản xuất bên ngoài nhà máy và bán hàng có thể được liên kết. Bằng cách này, hội nhập công nghiệp theo chiều ngang trong chuỗi giá trị được thực hiện.

(3) Sản xuất trong tương lai: rút ngắn thời gian xây dựng, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, đáp ứng tùy chỉnh và giảm tiêu thụ năng lượng

Với sự phổ biến của công nghệ thông tin, Internet và thương mại điện tử, các yêu cầu mới của cạnh tranh thị trường sản xuất đã thay đổi. Một mặt, các công ty sản xuất được yêu cầu liên tục thu thập thông tin dựa trên Internet, và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường một cách kịp thời và năng động; mặt khác, các công ty sản xuất được yêu cầu tích hợp và chia sẻ một cách năng động các nguồn lực khác nhau và sử dụng hợp lý các nguồn lực khác nhau. nguồn. Sản xuất được kết nối có thể nhanh chóng phản ứng với những thay đổi của thị trường và nhanh chóng định cấu hình các nguồn lực sản xuất thông qua việc tổ chức lại nhanh chóng và điều phối năng động của các doanh nghiệp sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thời gian cần thiết cho việc ra mắt sản phẩm và tăng thị phần. Đồng thời, nó cũng có thể chia sẻ chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, chi phí đầu tư thiết bị,… và giảm thiểu rủi ro trong vận hành. Việc tích hợp các nguồn lực sản xuất đã phá vỡ ranh giới giữa các doanh nghiệp và các quốc gia, và việc tìm kiếm các nguồn lực từ quy mô toàn cầu dựa trên Internet ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Với sự hỗ trợ của hội nhập kinh tế toàn cầu và Internet, dịch vụ hậu cần, dòng vốn và dòng thông tin sẽ vượt qua các hạn chế của khu vực và chuyển động một cách linh hoạt. , Thế giới sẽ bước vào kỷ nguyên sản xuất toàn cầu kết nối với nhau.

Xu hướng trong tương lai, các nhà máy sẽ hiện thực hóa mạng lưới dịch vụ nội bộ và bên ngoài thông qua mạng Internet vạn vật và phát triển theo xu hướng các nhà máy liên kết với nhau. Sau đó, thu thập và phân tích tất cả các loại thông tin trong xưởng sản xuất, đưa ra phản hồi cho người tiêu dùng và phân tích thông tin thu thập được từ nhà máy vì dữ liệu lớn có thể mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới. Làm thế nào để đối phó với dữ liệu khổng lồ được thu thập từ hội thảo thông qua phần cứng cũng sẽ xác định giá trị của các dịch vụ và giải pháp ở một mức độ lớn. Nói cách khác, theo mô hình sản xuất liên kết, các công ty sản xuất sẽ không còn kiểm soát tập trung sản xuất từ ​​trên xuống dưới và sẽ không còn tham gia vào các liên kết thiết kế và R&D riêng biệt, hoặc liên kết sản xuất và chế tạo riêng biệt, hoặc liên kết tiếp thị và dịch vụ riêng biệt. Thay vào đó, nó bắt đầu từ nhu cầu của khách hàng, chấp nhận đơn đặt hàng sản phẩm, tìm kiếm hợp tác sản xuất, mua nguyên liệu hoặc phụ tùng và cùng thực hiện thiết kế, sản xuất và lắp ráp sản phẩm. Toàn bộ liên kết được kết nối thông qua Internet và liên lạc trong thời gian thực để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng được các khách hàng quy mô lớn. Nhu cầu tùy chỉnh cá nhân hóa.

Mạng Internet phổ biến và hệ thống hậu cần thuận tiện làm cho quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thiết kế, sản xuất, bán hàng và dịch vụ không nhất thiết phải hoàn thành độc lập trong một công ty hoặc thậm chí trong một quốc gia, mà có thể bị phân rã, thuê ngoài và thuê nhân công. Các công ty khác nhau, thậm chí các quốc gia và khu vực. Trong tương lai, sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp không nằm ở việc doanh nghiệp có bao nhiêu nguồn lực và công nghệ cốt lõi mà là khả năng phân tích thông tin và dữ liệu, tích hợp nguồn lực và quốc tế hóa nguồn lực.

Mức độ linh hoạt trong sản xuất và chế tạo này thể hiện hướng phát triển trong tương lai của ngành sản xuất. Nó sẽ cho phép các công ty phản ứng nhanh chóng và dễ dàng khi đối mặt với những thay đổi về nhu cầu của khách hàng, đồng thời đảm bảo rằng hoạt động sản xuất của họ có tính cạnh tranh và đáp ứng các đặc điểm riêng của khách hàng quy mô lớn. Theo nhu cầu của sự tùy biến phù hợp, bản thân doanh nghiệp sẽ hiện thực hóa việc chuyển đổi và nâng cấp từ sản xuất thuần túy sang “sản xuất + dịch vụ”.

Tính vô biên, phổ cập, thông tin hóa và tốc độ truyền tải nhanh là những đặc điểm của Internet. Thông qua việc ứng dụng công nghệ Internet trong tất cả các khía cạnh của ngành sản xuất, kết nối giữa thông tin kỹ thuật số và thực tế vật lý được hình dung, và quy trình sản xuất và quy trình quản lý được tích hợp đầy đủ để đạt được sản xuất hợp tác “Internet +”. Bằng cách này, có thể đồng thời thiết kế và nghiên cứu, mua nguyên vật liệu và phụ tùng, tổ chức sản xuất và thực hiện tiếp thị, do đó giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất, rút ​​ngắn chu kỳ sản xuất sản phẩm và giảm sử dụng năng lượng.

Thông qua Internet và công nghệ Internet of Things, việc mua sắm, sản xuất, bán hàng, vận chuyển và các hoạt động kinh doanh khác của các công ty sản xuất và các công ty phụ tùng liên quan và người dùng được tích hợp trên nền tảng mạng, không chỉ giúp thúc đẩy tính trực tiếp và minh bạch của các quy trình kinh doanh Nó cũng sẽ cải thiện hiệu quả và giảm chi phí giao dịch.

Có thể nói, Internet và vạn vật đã tác động đến xã hội loài người và đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy xã hội phát triển. Họ là nguồn gốc lớn nhất của những thay đổi khác nhau mà xã hội ngày nay phải đối mặt. Trong tương lai, ngành công nghiệp sản xuất sẽ sử dụng Internet và công nghệ Internet of Things để làm cho tất cả các liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất được kết nối chặt chẽ hơn và cộng tác hiệu quả hơn, để các sản phẩm được cá nhân hóa có thể được sản xuất theo phương thức sản xuất hàng loạt hiệu quả cao để đạt được cái gọi là “tùy chỉnh hàng loạt”. Sản xuất thông minh trong ngành sản xuất tương lai cũng sẽ gây ra những thay đổi lớn hoặc thậm chí mang tính cách mạng về hình thức sản phẩm, quy trình thiết kế và sản xuất, phương pháp quản lý và cơ cấu tổ chức, phương thức sản xuất và mô hình kinh doanh của ngành sản xuất, và dẫn đến những thay đổi lớn trong phong cách sống của con người .

Liên kết đến bài viết này:Đặc điểm của nền công nghiệp 4.0: Sự phát triển từ công nghiệp hóa sang thông minh hóa

Tuyên bố Tái bản: Nếu không có hướng dẫn đặc biệt, tất cả các bài viết trên trang web này là bản gốc. Vui lòng ghi rõ nguồn để tái bản: https: //www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Đặc điểm của nền công nghiệp 4.0: Sự phát triển từ công nghiệp hóa sang thông minh hóaĐộ chính xác 3, 4 và 5 trục Cơ khí CNC dịch vụ cho gia công nhôm, berili, thép cacbon, magiê, gia công titan, Inconel, bạch kim, siêu hợp kim, axetal, polycarbonate, sợi thủy tinh, than chì và gỗ. Có khả năng gia công các bộ phận có đường kính lên đến 98 inch. và dung sai độ thẳng +/- 0.001 in. Các quy trình bao gồm phay, tiện, khoan, doa, ren, khai thác, tạo hình, khía, gia công phản lực, gia công kim loại, doa và cắt laser. Các dịch vụ thứ cấp như lắp ráp, mài không tâm, xử lý nhiệt, mạ và hàn. Sản xuất nguyên mẫu và số lượng thấp đến cao được cung cấp với số lượng tối đa 50,000 chiếc. Thích hợp cho năng lượng chất lỏng, khí nén, thủy lực và van các ứng dụng. Phục vụ các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, máy bay, quân sự, y tế và quốc phòng. [email protected] ) trực tiếp cho dự án mới của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *