Cắt Cnc là gì?

Cắt Cnc là gì? Cắt CNC, Nó đề cập đến lệnh (hoặc chương trình) phôi được sử dụng để điều khiển máy công cụ hoặc

Read More »

Mài mũi khoan

Mài lỗ khoan Máy khoan xoắn là một công cụ để khoan một lỗ tròn của một chi tiết gia công bằng cách quay cắt

Read More »