Một trong những chìa khóa để có được một nhà máy gia công cnc Đông Quan hiệu quả là phải thực hiện nó tại chỗ. Điều này đòi hỏi các hệ thống và bộ phận khác nhau của nhà máy gia công cnc Đông Quan phải thực hiện nhiệm vụ và đóng vai trò của riêng mình.

Tôi đặt hệ thống dữ liệu lên hàng đầu. Nhà máy gia công cnc Đông Quan dù nhỏ đến đâu thì cũng cần được kiểm soát bằng dữ liệu. Dữ liệu đóng vai trò giám sát, cảnh báo sớm và định lượng, nó cảnh báo các nhà sản xuất gia công cnc Đông Quan không nên chỉ nhìn vào kết quả để làm mà phải nắm bắt được quy trình, điều này rất quan trọng.https://lasercutting-service.com

Tôi đặt việc đào tạo vào điểm thứ hai. Nhiều doanh nhân chưa bao giờ làm việc trong một nhà sản xuất lớn, nhưng họ không biết cách tuyển dụng giám đốc điều hành nếu họ có tiền. Những tài năng xuất sắc sẽ luôn bị thu hút bởi những tài năng tốt hơn. Các doanh nhân / CEO phải tăng cường đào tạo và không ngừng hoàn thiện bản thân để có thể thu hút thêm nhiều nhân tài xuất sắc.

Điểm quan trọng thứ ba là hoạt động Vận hành đảm nhận trách nhiệm cung cấp lời khuyên và là bộ não chủ chốt của nhà sản xuất gia công cnc Đông Quan về mặt kinh doanh. Các hệ thống kinh doanh liên quan, thủ tục, phương pháp chơi và các biện pháp khuyến khích liên quan đều phải do bộ phận vận hành xây dựng.

Quyền điều hành của các nhà sản xuất gia công cnc Đông Quan là rất quan trọng

Thứ tư là quảng bá sản phẩm, đây là nguồn khách hàng chủ chốt từ các nhà sản xuất gia công cnc Đông Quan và sẽ tiếp tục cung cấp các công cụ bán hàng;

Thứ năm là hệ thống chính ủy, chịu trách nhiệm chấm điểm người;

Thứ sáu là hệ thống kiểm soát chất lượng, có nhiệm vụ theo dõi sự việc;

Thứ bảy là hệ thống dịch vụ khách hàng, có nhiệm vụ theo dõi khách hàng.https://cncmachining.jp

Làm thế nào để cho phép các nhà sản xuất gia công cnc Đông Quan này thực hiện tại chỗ là chìa khóa. Điều này liên quan đến quản lý kinh doanh. Có một số quy tắc vàng để quản lý kinh doanh, một trong số đó là hiệu suất = khối lượng x tỷ lệ chuyển đổi x thái độ. Miễn là nó được thể hiện trong một hệ tọa độ, kỹ năng là đơn vị, và số lượng truy cập là cơ số, tạo thành một cái phễu ba chiều. Cứ 100 khách hàng ghé thăm thì có thể bán được ít nhất một chiếc. Đây là tiêu chuẩn của chúng tôi về hiệu suất cân.

Với việc nâng cao các kỹ năng và tích lũy, sẽ ngày càng có nhiều tài nguyên hơn, và hiệu suất sẽ ngày càng tốt hơn. Trong quá trình này, thái độ là yếu tố quan trọng. Với thái độ tốt và lòng dũng cảm, các nhà sản xuất gia công cnc Đông Quan có tinh thần cao và có xu hướng đạt hiệu suất tốt hơn. Vì vậy, các nhà sản xuất gia công cnc Đông Quan chỉ cần làm tốt 3 việc: chuyên cần tập trung, tập trung đào tạo, tập trung vào thái độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *